Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι πενταμελές και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. Το σημερινό συμβούλιο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος Λάλας Στέργιος
Αντιπρόεδρος Ίντος Μαργαρίτης
Γεν. Γραμματέας Φραγκότσης Χρήστος
Ταμίας Φειδάντσης Δημήτρης
Μέλος Χαλκιάς Βασίλης

 

Επίσης εκλέγονται οι ακόλουθοι αντιπρόσωποι:

Εκπρόσωπος ΟΒΕΝ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκπρόσωπος ΟΒΥΕ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ