Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου είναι πενταμελές και εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. Το σημερινό συμβούλιο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος Φραγκότσης Χρήστος
Αντιπρόεδρος Λάλας Στέργιος
Γεν. Γραμματέας Ίντος Μαργαρίτης
Ταμίας Φειδάντσης Δημήτρης
Μέλος Εμεξεζίδης Γιάννης

 

Επίσης εκλέγονται οι ακόλουθοι αντιπρόσωποι:

Εκπρόσωπος ΟΒΕΝ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Εκπρόσωπος ΟΒΥΕ: ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ