15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Στίς 22 και 23/10/2011 έλαβε χώρα το 15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, που έγεινε στη Λάρισα.

Ο Σύνδεσμος μας εκπροσωπήθηκε απο τον πρόεδρο Χρήστο Φραγκότση και τον ταμία του Συνδέσμου Χρήστο Τζίμπουλα.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής.

  1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 38/91
  2. ΛΑΘΡΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ-ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
  4. ΕΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
  5. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
  6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • 15ο Συνέδριο Θεσσαλίας-Μακεδονίας-Θράκης 2012