Δικαιολογητικά επέκταση άδειας

  1.   Αίτηση επέκταση άδειας.
  2.   Την προς επέκταση άδεια.
  3.   Βεβαίωση ημερομισθίων οικείου επαγγελματικού Συνδέσμου.
  4.   Υπεύθυνη δήλωση μονίμου κατοικίας Νο 1599/86.
  5.   Παράβολο χαρτοσήμου 15€ (ένα).
  6.   Βεβαίωση εφορίας ότι ο ενδιαφερόμενος τυγχάνει επιτηδευματίας φορολογούμενος.
  7.   Φωτοτυπία ταυτότητας.
  8.   Ένα φάκελο με λάστιχο.