Δικαιολογητικά εγγραφής μέλους

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Σύνδεσμο είναι:

  • Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους (παρέχεται απο το Σύνδεσμο)
  • Έναρξη Επιτηδεύματος.
  • Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε.
  • Άδεια Τεχνίτη Α.