Δικαιολογητικά ανανέωσης άδειας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση αδείας είναι:

  • Αίτηση θεώρησης Αδείας (απο την Διέυθυνση Βιομηχανίας )
  • Την πρός θεώρηση Άδεια
  • Βεβαίωση οικείου επαγγελματικού Συνδέσμου
  • Ενα (1) Παράβολο Χαρτοσήμου 15 €
  • Βεβαίωση Εφορίας ότι ο ενδιαφερόμενος τυγχάνει επιτηδευματίας φορολογούμενος.
  • Ένα Φάκελο με Λάστιχο
  • Υπεύθυνη Δήλωση Μονίμου Κατοικίας Νομ. 1599/86

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται απο ΑΙΤΗΣΗ η οποία παρέχεται και συμπληρώνεται απο το Σύνδεσμο.