Σύνδεσμος Εγκαταστατών Θερμοϋδραυλικών Νάουσας και Περιφέρειας

Ο Σύνδεσμος ιδρύεται το 1993 με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» με έδρα την Νάουσα. Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους εγκαταστάτες υδραυλικούς που εκτελούν και καλύπτουν με την ευθύνη τους τις παρακάτω εργασίες

  1. Εγκαταστάσεις υγιεινής
  2. Εγκαταστάσεις κλιματισμού
  3. Εγκαταστάσεις θέρμανσης
  4. Εγκαταστάσεις διανομής υδρατμού
  5. Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης
  6. Εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων αερίων
  7. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και πεπιεσμένων αερίων για ιατρική χρήση
  8. Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμία,ηλιακή ενέργεια,αντλίες θερμότητας..)

Σκοποί του Συνδέσμου είναι η διαφύλαξη η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις στοχεύει στην ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του και στην εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού τους επιπέδου.

Στα πλαίσια αυτά, διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και κατ' επέκταση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.